Share on                    

Opening Hours : 24 x 7
  Contact : Emergency: +91 8939 59 9999

சில அறிவுரைகள்

சில அறிவுரைகள்

  1. “நீரிழிவு நோய் சிறுநீரகத்தை சீரழிக்கும் நோய். உயர் இரத்த அழுத்தம் அதன் உடன் பிறந்த சகோதரன்! இவை அறிகுறி இல்லா பொல்லாத்திருடர்கள்!”

பரிசோதித்து பலனைடைவீர். ஆரோக்கியம் காப்பீர்!

  1. 60 வயது அல்லது மேல், நீரிழிவு நோய், உயர் இரத்தழுத்தம், சிறுநீரில் நுரையாக புரதம் வெளியேறல், கற்கள், இருதய நோய், புகை பழக்கம், கண்ட மருந்துகளை சுயமாக உண்ணல், மூட்டு மற்றும் பிறவிக் கோளாறு களினால் சிறுநீரகங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.

பரிசோதித்து அறிவீர்!

  1. சிறுநீரக வியாதிகளை உடல் தொந்தரவு ஏற்படுமுன்னரே கண்டுபிடிப்பது நலம் தரும். பரிசோதனை மூலமே அறிய முடியும். நோய் முற்றிய பின்னரே உடல் தொந்தரவுகள் தோன்றும்.ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடித்தால் தடுக்கவும் குணப்படுத்தவும் முடியும்.
  2. ஆரோக்கியம் என்பது மருந்துகளில் இல்லை, அறிவியலில் இல்லை. அது ஒரு சமுதாய பொருளாதார சிக்கல். அதைதீர்ப்பது மக்களால் மட்டுமே இயலும்.

படித்து அறிவது அறிவுடைமை.

  1. கால்வீக்கம், மூச்சிரைப்பு, உடல் இளைப்பு, பசியின்மை, குமட்டல், வாந்தி,அடிக்கடி இரவிலும் சிறுநீரு கழித்தல்

சிறுநீரக செயலிழப்பின் அறிகுறிகள்.

பரிசோதித்து அறிவீர்!

  1. உலம்முழுவதிலும் 195 மில்லியன் பெண்கள் சிறுநீரக வியாதிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 10 இலட்சம் மக்களில் 150-250 மக்கள் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பரிசோதித்து பலனடைவீர், ஆரோக்கியம் காப்பீர்.

  1. ஆரோக்கியத்தின் அளவை வெறும் பணம் அல்ல. அதன் மதிப்பு அளவிற்கடங்காது!

வருமுன் காப்பதே உசிதம்.

Dr. Venkatesh Natarajan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *